Välkommen till
Välj Din Framtid

Studie- och yrkesvägledning
Karriärvägledning
Coachning
Inspirationsföreläsningar
Work Shops
Kreativ processledning
Gruppvägledning

Välj din framtid

Funderar du på att byta karriär?
Äntligen ta tag i den där drömmen?
Kanske det är dags att börja studera?
Vill du hitta dina styrkor och egenskaper och få en chans att utveckla dina talanger?
Känner du dig vilsen?
Och vet inte var du ska börja, var du hittar all information och vika vägar som passar just dig.
Jag hjälper dig. Jag har arbetat professionellt med studie- och yrkesvägledning i drygt 20 år nu och jag kan hjälpa dig att ta nästa steg in i Framtiden.

Mobirise
Mobirise

Vad är studie och yrkesvägledning?

Det är när en klient möter en professionell studie- och yrkesvägledare som genom samtal och öppna frågor hjälper klienten att få syn på sig själv och sina förmågor.

Studie- och yrkesvägledaren vidgar perspektiv och informerar om olika utbildningsvägar och
arbetsmarknaden. Man utforskar möjliga alternativ och får stöd i att sätta upp mål och ta nästa steg.

Min Vägledningsmetod

1

Vem är jag?

Vår första träff intervjuar jag dig och vi har ett samtal där jag genom att ställa öppna frågor får en bild av vem du är som person och vad som är viktigt för dig. 
2

Vad kan jag?

Nu är det dags att kartlägga dina egenskaper, färdigheter och styrkor. 
3

Vilka möjligheter/alternativ finns det?

Nu ser vi över vilka alternativ vi ska utforska. Vi ser över möjligheter och vidgar perspektiv
4

Vad vill jag göra?

Här pratar vi om värderingar, vad är viktigt för dig när du ska välja nästa steg.
5

Vad gör jag nu?

Nu är det dags att ta nästa steg. Sätt upp mål och delmål. Göra en handlingsplan.

Företag och skolor

Vi erbjuder även konsult uppdrag för studie- och yrkesvägledning för skolor, kommuner och företag. Vi kan även komma till din skola/företag och inspirera/utbilda din personal. Då vi genomför Work shops.

Skolor
- Kvalificerad studie- och yrkesvägledning
- Gruppvägledning
- Motivationssamtal
- Coachning

Här erbjuder vi också inspirations föreläsningar och work Shops. Vi ger din personal
verktyg och redskap att göra en Handlingsplan för SYV hela skolans ansvar.

- SYV hela skolans ansvar.
- SYV i lägre åldrar

Företag
Vi kommer och inspirerar, utbildar och ger din personal verktyg att arbeta professionelltmed coachning, vägledning och gruppvägledning.

Vi erbjuder ett Vägledningsprogram Välj Din Framtid 2.0.

Välj Din Framtid 2.0 är ett program som ökar deltagarnas självkännedom, motiverar och vidgar perspektiv, visar på nya möjliga vägar samt stärker deltagarnas självkänsla och Valkompetens.

Mobirise

Kort om mig

Monica Levin heter jag och är VD för Välj Din Framtid AB. Jag är utbildad studie- och yrkesvägledare och har arbetade med det sedan 1997. 2017 startade jag mitt företag.

Under mina år har jag sett hur betydelsefull kvalificerad vägledning kan vara och upplevt glädjen av att se unga att hitta sin väg. Sedan jag startade företaget har jag också arbetat
med att vägleda och coacha privat personer i alla åldrar vilket har varit oerhört givande.

Jag är engagerad olika vägledningssammanhang och försöker på olika sätt bidra. Jag har utvecklat min vägledning genom att förkovra mig inom olika metoder som bygger på
vetenskapliga teorier och min och andras beprövade professionella erfarenheter.

Utifrån det har jag skapat en vägledningsprocess som min vägledning vilar på. Sedan behöver man alltid utgå från individen som man träffar och anpassa sin vägledning.

Jag har skapat ett Vägledningsverktyg som heter SkillsCards. Det är en kortlek som vägledaren/coachen kan använda i samtal med klienten för att kartlägga klientens
färdigheter/förmågor och för att synliggöra vilka styrkor hen har.

Jag har också skapat en kurs/ett program för vägledare/coacher Min Framtid 2.0.

Min vision är att sprida kunskap och inspirera. Då det är min övertygelse att alla unga som gamla kan bidra på bästa sätt om det hittar sin väg och får göra det som passar dem bäst.

Mobirise

SkillsCards

SkillsCards är ett väglednings/motivations verktyg med syfte att synliggöra elevens/klientens Skills och att öka hens självkännedom. Det blir en kartläggning över vilka färdigheter och förmågor man har och över vilka man tycker om och vill arbeta vidare med att utveckla.

Priser

Enskilt vägledningssamtal
680 kr, 50 min

Vi träffas IRL eller digitalt du väljer.

Vägledningspaket tre samtal
1600 kr

Vi träffas IRL eller digitalt du väljer.

Vägledningspaket 5 samtal
2550 kr

Vi träffas IRL eller digitalt du väljer.

Boka tid

Kontakta mig för mer information och prisuppgifter.

Mobirise website software - Get now